PODLASKA FUNDACJA ROZWOJU REGIONALNEGO

 
 
Baza ofert kooperacyjnych 2013/12/10

Sieć Enterprise Europe Network bezpłatnie poszukuje partnerów zagranicznych do dowolnego typu współpracy kooperacyjnej. W ramach oferowanej usługi opracowany zostaje profil współpracy handlowej lub technologicznej. Następnie profil umieszczany jest w bazie Komisji Europejskiej i przekierowany do Ośrodków Enterprise Europe Network w krajach, którymi zainteresowany jest przedsiębiorca.

 
 
Bezpłatne wyszukiwanie zagranicznych ofert technologicznych na życzenie klienta 2013/07/24

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego świadczy podlaskim przedsiębiorcom bezpłatną usługę polegającą na wyszukiwaniu i przesyłaniu na podany przez klienta adres e-mail ofert i/lub zapytań technologicznych przedsiębiorstw zagranicznych.

Powyższa usługa może służyć przedsiębiorcom jako przydatne źródło informacji o aktualnie oferowanych w krajach Unii Europejskiej technologiach, w tym również tych w fazie badań czy rozwoju (wysoki stopień nowości). Uzyskane informacje mogą być też wykorzystanie przy aplikowaniu o dotacje ze środków unijnych, np. przy sporządzaniu wniosków o dofinansowanie działań inwestycyjnych mających na celu podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy.

 

 
   

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego| ul. Starobojarska 15 | 15-073 Białystok | tel: 85 740 86 83 | fax: 85 740 86 85
e-mail: fundacja@pfrr.pl | WWW: een.pfrr.pl | NIP: 542-10-07-427 | REGON: 050309431
KRS: 0000051191 | Sąd Rejonowy w Białymstoku | XII Wydział Gospodarczy KRS